• เหลียนเหอเป้า United Daily News รายงานพิเศษ – เคล็ดลับของคุณยาย
 • เหลียนเหอเป้า United Daily News รายงานพิเศษ – สกู๊ปข่าวร้านเก่าแก่อายุ 30 ปี, จงกว๋อสือเป้า China Times รายงานพิเศษ
 • ซันลี่เตี้ยนซื่อ SET รายงานพิเศษ – เรื่องราวของไต้หวัน – ไก่ตัวใหญ่
 • ซันลี่เตี้ยนซื่อ SET รายงานพิเศษ – ไถวันซั่งชิง – ไก่เหมันต์อัคคี (ปิงหั่วจี)
 • จงฮว๋าเตี้ยนซื่อ CTS แนะนำเป็นพิเศษ – ว่งเหยาจี
 • ไถวันเตี้ยนซื่อ TTV แนะนำเป็นพิเศษ – ว่งเหยาจี
 • เหนียนไต้เตี้ยนซื่อ ERA Communications แนะนำเป็นพิเศษ – ว่งเหยาจี
 • เฟยฝันซินเหวิน USTV แนะนำเป็นพิเศษ – ว่งเหยาจี
 • ตงเซินซินซื่อ EBC แนะนำเป็นพิเศษ – ว่งเหยาจี
 • จงกว๋อเตี้ยนซื่อ CTV – สี่แยก – ไก่แปลกเก้ารส (จิ่วเว่ยไกว้จี)
 • ซันลี่เตี้ยนซื่อ SET – ไถวันซั่งชิง - ไก่เหมันต์อัคคี (ปิงหั่วจี)
 • จงกว๋อเตี้ยนซื่อ CTV - ม๋อทัวเชอโจวจี้ Kendowmotor – ไก่ภูเขาไฟ (ฟาไฉหั่วซันจี)
 • ซันลี่เตี้ยนซื่อ SET รายงานพิเศษ – เรื่องราวของไต้หวัน – ไก่ตัวใหญ่
 • ฮว๋าซื่อซินเหวิน CTS News – ไก่ย่างรสโบราณ
 • เหนียนไต้ซินเหวิน ERA News – อาหารรสเลิศของอี๋หลาน
 • เฟยฝันซินเหวิน USTV รายงานพิเศษ – รสชาติโบราณของไต้หวัน
 • ตงเซินซินเหวิน EBC รายงานพิเศษ – รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
 • หมิงซื่อFTV – จ้งอี้ต้าจี๋เหอ – พิธีกรหูกวาและต่งจื้อฉิง
 • ซันลี่เตี้ยนซื่อ SET - เฉ่าตี้จ้วงเหวียน Career Master – พิธีกรหวงซีเถียน
 • ซันลี่เตี้ยนซื่อ SET – ย่งซินคั่นไถวัน – Stay Local Think Global – อาหารรสเลิศของเจียวซี
 • เว่ยซื่อจงเหวินไถ STAR Chinese Channel - หลี่ว์สิงอิ้งเหวียนถวน Travel Cheering Squad – พิธีกรสวี่เซี่ยวซุ่น
 • MUCH เหนียนไต้ไถ – เชาจี๋ต้าหวันคา
 • ซันลี่เตี้ยนซื่อ SET - เม่าเสี่ยนฉีปิง Treasure Hunter – พิธีกรเจิงกว๋อเฉิงและหวังเหยินผู่
 • ปาต้าเตี้ยนซื่อไถ GTV - ต้าเท่อเสี่ย The Close Up
 • ตงเซินซินเหวินไถ EBC, จงเทียนซินเหวินไถ Cti News, ฮว๋าซื่อซินเหวิน CTS News
 • เหนียนไต้ซินเหวินไถ ERA News, TVBS, ไถซื่อซินเหวิน TTV News
 • เฟยฝันซินเหวินไถ USTV – AZ – นิตยสารแฟชั่นและการท่องเที่ยว
 • 7 WATCH – นิตยสารท่องเที่ยว, เหลียนเหอเป้า United Daily News
 • จงกว๋อสือเป้า China Times, จื้อโหยวสือเป้า Liberty Times, นิตยสารเฟยฝันซินเหวิน
 • เหลียนเหอเป้า United Daily News รายงานทั่วประเทศ, เจิ้งเซิงก่วงโปเตี้ยนไถ Chengsheng Broadcasting